Izgradnja kapaciteta

Ciljevi komponente izgradnje kapaciteta

  • Povećanje prihoda dobijenog proizvodnjom voća kroz sistem aktivnog informisanja, obučavanja i treninga
  • Podizanje tehničkog nivoa proizvodnje i prerade voće
  • Podizanje nivoa poznavanja domaćeg i međunarodnog tržišta i formiranje marketinških asocijacija
  • Tehnička podrška sa ciljem uvođenja novih sorti voća koje prate tržišne trendove i zahteve
  • Povećanje zastupljenosti korišćenja sertifikovanog sadnog materijala i podsticaj podizanja matičnjaka
  • Uvođenje sertifikata i standarda u procesima proizvodnje, prerade i plasmana voća
  • Formiranje asocijacija proizvođača i prerađivača voća