TEHNOLOGIJA PROIZVODNЈE JAGODE

 

prof. dr Radisav Blagojević
master inž. Vladimir Božić

 Sadržaj

 Predgovor

Uvod

Poreklo, značaj i rasprostranjenost

Mesto jagode u sistematici biljaka

Vrste jagoda

Sorte jagoda

          Jednorodne sorte

                   Rane sorte

                   Srednje rane sorte

                   Srednje kasne i kasne sorte

                   Jako kasne sorte

                   Industrijske sorte

Remontantne sorte

Morfološko fiziološke osobine jagode

Ekološki uslovi za gajenje jagode

Podizanje zasada jagode

          Priprema zemljišta

          Vreme sađenja

          Izbor živića za sađenje

          Sistem gajenja

          Sađenje jagoda        

Nega jagoda posle sađenja 

          Ishrana jagode

          Navodnjavanje         

Zaštita od bolesti i štetočina jagoda

          Bolesti jagode

          Virusna oboljenja jagode

          Štetočine jagode

Berba jagoda

Ekonomičnost proizvodnje

Literatura


Preuzmite brošuru "TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE JAGODE"