Standardi

U cilju poboljšanja kvaliteta i konkurentnosti svežeg voća i voćnih prerađevina program Fruits & Berries podržava implementaciju standarda u celom lancu snabdevanja. Uvođenjem standarda postiže se viši nivo bezbednosti hrane, bolja pozicioniranost na tržištu, veća produktivnost kao i lakši plasman na svetsko tržište.

05.11.2011.
Javni poziv