Program Fruits & Berries, u saradnji sa konsultantima programa, organizuje predavanja o TehnologijI proizvodnje jagodičastog i koštičavog voća

Cilj predavanja je podizanje nivoa znanja proizvođača voća kada je u pitanju 

- Izbor sorti voća
- Podizanje zasada
- Nega zasada
- Zaštita od bolesti i štetočina
- Primena savremenih metoda navodnjavanja voća
- Zaštita voća od mraza i grada
- Gajenje voća u zaštićenom prostoru
- Izbor i primena mehanizacije u voćarstvu

EDUKACIJE ĆE SE ORGANIZOVATI PREMA SLEDEĆEM RASPOREDU:

- 22.09.2016. u 18:00 u Sijarinskoj Banji u hotelu Gejzer
- 22.09.2016. u 20:00 u selu  Negosavlje / Opština Medveđa u prostorijama Mesne zejednice
- 23.09.2016. u 18:00 u selu Stajkovce / Opština Vlasotince u Zadružnom domu
- 23.09.2016. u 20:00 u selu Šišave / Opština Vlasotince u Osnovnoj školi
- 24.09.2016. u 18:00 u selu Rakovac / Opština Bujanovac u prostorijama Mesne zejednice
- 24.09.2016. u 20:00 u selu Levosoje / Opština Bujanovac u Osnovnoj školi
- 25.09.2016. u 17:00 u Trgovištu u Domu kulture
- 25.09.2016. u 19:00 u selu Zladovce / Opština Trgovište

 

 

Druga faza edukacije ima za cilj pružanje praktične pomoći odlaskom u voćnjake.
Edukacija se sastoji u prezentaciji primene savremene tehnologije proizvodnje,
odnosno podizanja zasada, kontrole rezidbe, korektivne (zelene) rezidbe, nege,
ishrane, zaštite od biljnih bolesti i štetočina, berbe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 


 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 


 

  

***********************************************************

*********************************************************
REZULTATI KONKURSA ZA OPREMU
I MEHANIZACIJU

(Rezultati se odnose na konkurs koji je bio otvoren              do 31. decembra 2014. godine)
*******************************************************
LISTA KORISNIKA SUBVENCIJA
ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

 

****************************************************
ANALIZA VREDNOSNIH LANACA
sektora koštičavog i jagodičastog voća u južnoj Srbiji
*************************************************
CENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
NA ZELENIM I KVANTAŠKIM PIJACAMA

(link ka STIPS bazi podataka)
************************************************** 
Poseta ambasadora Kraljevine Danske i ministra poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
****************************************************************** 
BROŠURE O TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE:

   * Jagode
* Šljive
* Maline
* Višnje
* Borovnice
* Trešanje
* Kupine

OSTALE BROŠURE:

* Navodnjavanje voćnjaka
* Rezidba drvenastog i jagodastog voća
* Berba i tretiranje voća posle berbe
 * Nega, berba i prerada šumskog voća
 * Tuneli, plastenici i staklenici
 * Zaštita voćnjaka od grada i mraza
 
Zaštita voćaka i pravilna upotreba pesticida
 *
Mineralna i organska ishrana voćaka
 *
 Tehnologija prerade voća
 * Tehnologija sušenja voća
 * Mehanizacija u voćarstvu