VISOKOŽBUNASTA AMERIČKA BOROVNICA

PODIZANJE I NEGA ZASADA

mr Aleksandar Leposavić

 

SADRŽAJ

Uvod    
Visokožbunasta borovnica    
Izbor i priprema zemljišta za zasnivanje zasada borovnice   
Predlog sorti    
Izbor sadnog materijala   
Biološke i fiziološke osobine borovnice   
Sadnja borovnice   
Nega i zaštita zasada borovnice u prvoj godini    
Pomotehničke i agrotehničke mere u zasadima u rodu    
Proizvodnja borovnice u polutunelima    
Zaštita borovnice od bolesti, štetočina i korova   
Orijentacioni program integralne zaštite borovnice   
Suzbijanje korova   
Zaštita borovnice od nepovoljnih činilaca sredine   
Berba borovnice   
Planska kalkulacija za podizanje zasada borovnice   
Ekonomski pokazatelji gajenja borovnice   
Kalkulacija proizvodnje borovnice u godinama punog roda   
Tržište i plasman kultivisane borovnice 

 

Preuzmite brošuru "VISOKOŽBUNASTA AMERIČKA BOROVNICA - Podizanje i nega zasada"

 

***********************************************************

**********************************************************
JAVNI POZIV ZA UVOĐENJE STANDARDA
Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.12.2015.
*********************************************************
REZULTATI KONKURSA ZA OPREMU
I MEHANIZACIJU

(Rezultati se odnose na konkurs koji je
bio otvoren
do 31. decembra 2014. godine)
*******************************************************
LISTA KORISNIKA SUBVENCIJA
ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

 

****************************************************
ANALIZA VREDNOSNIH LANACA
sektora koštičavog i jagodičastog voća u južnoj Srbiji
*************************************************
CENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
NA ZELENIM I KVANTAŠKIM PIJACAMA

(link ka STIPS bazi podataka)
************************************************** 
Poseta ambasadora Kraljevine Danske
i ministra poljoprivrede šumarstva
i vodoprivrede Republike Srbije
****************************************************************** 
BROŠURE O TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE:

   * Jagode
* Šljive
* Maline
* Višnje
* Borovnice
* Trešanje
* Kupine

OSTALE BROŠURE:

* Navodnjavanje voćnjaka
* Rezidba drvenastog i jagodastog voća
* Berba i tretiranje voća posle berbe
 * Nega, berba i prerada šumskog voća
 * Tuneli, plastenici i staklenici
 * Zaštita voćnjaka od grada i mraza
 
Zaštita voćaka i pravilna upotreba pesticida
 *
Mineralna i organska ishrana voćaka
 *
 Tehnologija prerade voća
 * Tehnologija sušenja voća
 * Mehanizacija u voćarstvu