ZAŠTITA VOĆAKA I PRAVILNA UPOTREBA PESTICIDA

Sadržaj 

Predgovor
Uvod
Bolesti, štetočine i korovi
Bolesti koje izazivaju gljive
Bakterije kao uzročnici bolesti
Viroze
Štetočine
Korovi
Agrotehničke mere suzbijanja bolesti, štetočina i korova
Agrotehničke mere pre podizanja zasada
Izbor parcele
Pravac redova i razmak sadnje
Korišćenje otpornih sorti
Korišćenje zdravog sadnog materijala
Agrotehničke i mehaničke mere u zasadim
Održavanje zemljišta u voćnjaku
Đubrenje
Navodnjavanje
Uništavanje korovskih biljaka
Rezidba
Uništavanje izvora zaraze
Sakupljanje štetočina
Sprečavanje šteta od divljači i glodara
Hemijske mere suzbijanja bolesti, štetočina i korova
Podela pesticida
Upotreba herbicida za suzbijanje korova
Bio-pesticidi
Pravilna upotreba pesticida
Osnovni pojmovi kod upotreba pesticida
Upotreba sredstava za zaštitu bilja
Priprema preparata
Mešanje sredstava za zaštitu bilja
Kvalitet prskanja
Integralna zaštita bilja
Otrovnost pesticida
Zaštitna oprema i rukovanje pesticidima
Znaci trovanja i prva pomoć
Zaštita pčela od trovanja
Preporuke korišćenja pesticida kod proizvodnje za izvoz
Uzorkovanje zemljišta za analizu
Bolesti i štetočine jagodičastog i koštičavog voća
Bolesti i štetočine jagode, maline i kupine
Bolesti i štetočine borovnice
Bolesti i štetočine koštičavog voća
Preporuka zaštite jagodičastog i koštičavog voća
Literatura
 

Preuzmite brošuru "ZAŠTITA VOĆAKA I PRAVILNA UPOTREBA PESTICIDA"


 

***********************************************************

**********************************************************
JAVNI POZIV ZA UVOĐENJE STANDARDA
Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.12.2015.
*********************************************************
REZULTATI KONKURSA ZA OPREMU
I MEHANIZACIJU

(Rezultati se odnose na konkurs koji je
bio otvoren
do 31. decembra 2014. godine)
*******************************************************
LISTA KORISNIKA SUBVENCIJA
ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

 

****************************************************
ANALIZA VREDNOSNIH LANACA
sektora koštičavog i jagodičastog voća u južnoj Srbiji
*************************************************
CENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
NA ZELENIM I KVANTAŠKIM PIJACAMA

(link ka STIPS bazi podataka)
************************************************** 
Poseta ambasadora Kraljevine Danske
i ministra poljoprivrede šumarstva
i vodoprivrede Republike Srbije
****************************************************************** 
BROŠURE O TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE:

   * Jagode
* Šljive
* Maline
* Višnje
* Borovnice
* Trešanje
* Kupine

OSTALE BROŠURE:

* Navodnjavanje voćnjaka
* Rezidba drvenastog i jagodastog voća
* Berba i tretiranje voća posle berbe
 * Nega, berba i prerada šumskog voća
 * Tuneli, plastenici i staklenici
 * Zaštita voćnjaka od grada i mraza
 
Zaštita voćaka i pravilna upotreba pesticida
 *
Mineralna i organska ishrana voćaka
 *
 Tehnologija prerade voća
 * Tehnologija sušenja voća
 * Mehanizacija u voćarstvu