TEHNOLOGIJA SUŠENJA VOĆA

Sadržaj
Predgovor
Konzervisanje sušenjem
Temperatura
Načini kretanja zagrejanog medijuma
Brzina sušenja
          Kretanje rastvorljivih sastojaka
          Rehidracija
Načini sušenja voća
          Sušenje na suncu
          Konvencionalno sušenje
          Sušenje rasprskavanjem
          Sušenje u peni
          Koncentrisanje
          Jednostepeno i višestepeno isparavanje
Pregled tipova vakum isparivača
Sušnice za sušenje voća
          Komorna (trakasta) sušara
          Tunelska sušara
          Vakum sušare
Liofilizacija
          Postupak sušenja liofilizaciojom
Literatura

Preuzmite brošuru "TEHNOLOGIJA SUŠENJA VOĆA"

 

***********************************************************

**********************************************************
JAVNI POZIV ZA UVOĐENJE STANDARDA
Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.12.2015.
*********************************************************
REZULTATI KONKURSA ZA OPREMU
I MEHANIZACIJU

(Rezultati se odnose na konkurs koji je
bio otvoren
do 31. decembra 2014. godine)
*******************************************************
LISTA KORISNIKA SUBVENCIJA
ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

 

****************************************************
ANALIZA VREDNOSNIH LANACA
sektora koštičavog i jagodičastog voća u južnoj Srbiji
*************************************************
CENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
NA ZELENIM I KVANTAŠKIM PIJACAMA

(link ka STIPS bazi podataka)
************************************************** 
Poseta ambasadora Kraljevine Danske
i ministra poljoprivrede šumarstva
i vodoprivrede Republike Srbije
****************************************************************** 
BROŠURE O TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE:

   * Jagode
* Šljive
* Maline
* Višnje
* Borovnice
* Trešanje
* Kupine

OSTALE BROŠURE:

* Navodnjavanje voćnjaka
* Rezidba drvenastog i jagodastog voća
* Berba i tretiranje voća posle berbe
 * Nega, berba i prerada šumskog voća
 * Tuneli, plastenici i staklenici
 * Zaštita voćnjaka od grada i mraza
 
Zaštita voćaka i pravilna upotreba pesticida
 *
Mineralna i organska ishrana voćaka
 *
 Tehnologija prerade voća
 * Tehnologija sušenja voća
 * Mehanizacija u voćarstvu