TEHNOLOGIJA PRERADE VOĆA

Sadržaj
Predgovor
Tehnologija prerade voća
          Tehnološka svojstva voća
          Mehanički sastav voća
          Hemijski sastav voća
          Tehnološka zrelost voća
Načini konzervisanja
          Konzervisanje visokim temperaturama
          Visina temperature i vreme zagrevanja
          Konzervisanje niskim temperaturama
          Rashladna sredstva
Proizvodi od voća
          Poluprerađeni proizvodi
          Pulpa
          Kaša
          Sirovi voćni sok
Gotovi proizvodi
          Kompot
          Voćna salata
Želirani proizvodi
          Džem
          Marmelada
          Žele
          Slatko
Kandirano voće
          Priprema voća
          Spori način kandiranja
          Brzi postupak kandiranja
          Priprema sirupa
          Pekmez
Literatura

Preuzmite brošuru "TEHNOLOGIJA PRERADE VOĆA"

 

***********************************************************

**********************************************************
JAVNI POZIV ZA UVOĐENJE STANDARDA
Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.12.2015.
*********************************************************
REZULTATI KONKURSA ZA OPREMU
I MEHANIZACIJU

(Rezultati se odnose na konkurs koji je
bio otvoren
do 31. decembra 2014. godine)
*******************************************************
LISTA KORISNIKA SUBVENCIJA
ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

 

****************************************************
ANALIZA VREDNOSNIH LANACA
sektora koštičavog i jagodičastog voća u južnoj Srbiji
*************************************************
CENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
NA ZELENIM I KVANTAŠKIM PIJACAMA

(link ka STIPS bazi podataka)
************************************************** 
Poseta ambasadora Kraljevine Danske
i ministra poljoprivrede šumarstva
i vodoprivrede Republike Srbije
****************************************************************** 
BROŠURE O TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE:

   * Jagode
* Šljive
* Maline
* Višnje
* Borovnice
* Trešanje
* Kupine

OSTALE BROŠURE:

* Navodnjavanje voćnjaka
* Rezidba drvenastog i jagodastog voća
* Berba i tretiranje voća posle berbe
 * Nega, berba i prerada šumskog voća
 * Tuneli, plastenici i staklenici
 * Zaštita voćnjaka od grada i mraza
 
Zaštita voćaka i pravilna upotreba pesticida
 *
Mineralna i organska ishrana voćaka
 *
 Tehnologija prerade voća
 * Tehnologija sušenja voća
 * Mehanizacija u voćarstvu