MEHANIZACIJA U VOĆARSTVU


Sadržaj 

PredgovorUvod

Traktori  

Jednoosovinski traktori
Dvoosovinski traktori 
IMT – 539
IMR – 65
Traktori u voćarstvu
Motorna kopačica

 

Priključni uređaji za obradu zemljištaOsnovna obrada

 

Podrivači
Raoni plug
Obrtni plugovi     
Vinogradarski “V” plug
Čizel plug/kultivator

 

Dopunska obrada 

Kultivatori
Tanjirače
Rotacione sitnilice
Rotacioni ašov
Kombinovane mašine          

 

Mašine za sadnju 

Sadilice
Vadilice

 

Mašine za đubrenje i mulčiranje 

Rasturači stajnjaka
Rasturači mineralnog đubriva
Mulčiranje

 

Mašine za zaštitu useva             

Prskalice  

Nošene prskalice
Vučene prskalice
Elektrostatička prskalica

 

Orošivači (atomizeri)  

Orošivač sa senzorima 

Mašine za rezidbu i uklanjanje ostataka nakon rezidbe 

Konturna rezidba
Mehanizacija za sakupljanje i sitnjenje ostataka rezidbe

 

Mašine za berbu i sortiranje voća i grožđa 

Pokretne platforme za berbu voća
Tresači voća


Preuzmite brošuru "MEHANIZACIJA U VOĆARSTVU"

 

 

***********************************************************

**********************************************************
JAVNI POZIV ZA UVOĐENJE STANDARDA
Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.12.2015.
*********************************************************
REZULTATI KONKURSA ZA OPREMU
I MEHANIZACIJU

(Rezultati se odnose na konkurs koji je
bio otvoren
do 31. decembra 2014. godine)
*******************************************************
LISTA KORISNIKA SUBVENCIJA
ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

 

****************************************************
ANALIZA VREDNOSNIH LANACA
sektora koštičavog i jagodičastog voća u južnoj Srbiji
*************************************************
CENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
NA ZELENIM I KVANTAŠKIM PIJACAMA

(link ka STIPS bazi podataka)
************************************************** 
Poseta ambasadora Kraljevine Danske
i ministra poljoprivrede šumarstva
i vodoprivrede Republike Srbije
****************************************************************** 
BROŠURE O TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE:

   * Jagode
* Šljive
* Maline
* Višnje
* Borovnice
* Trešanje
* Kupine

OSTALE BROŠURE:

* Navodnjavanje voćnjaka
* Rezidba drvenastog i jagodastog voća
* Berba i tretiranje voća posle berbe
 * Nega, berba i prerada šumskog voća
 * Tuneli, plastenici i staklenici
 * Zaštita voćnjaka od grada i mraza
 
Zaštita voćaka i pravilna upotreba pesticida
 *
Mineralna i organska ishrana voćaka
 *
 Tehnologija prerade voća
 * Tehnologija sušenja voća
 * Mehanizacija u voćarstvu