TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE KUPINE


prof. dr Radisav Blagojević
master inž. Vladimir Božić

Sadržaj

Predgovor
Uvod
Poreklo, značaj i rasprostranjenost
Mesto kupina u sistematici biljaka
Vrste kupina
Sorte kupina
                Sorte kupine za proizvodne zasade
                Perspektivne sorte
Morfološko biološke osobine kupine
                Razmnožavanje kupine
Podizanje zasada kupine
                Priprema zemljišta
                Postavljanje naslona
                Sađenje kupine
Nega kupine
                Održavanje zemljišta
                Đubrenje
                Rezidba kupine
Zaštita od bolesti i štetočine kupine
                Bolesti kupine
                Štetni insekti kupine
Berba kupine
Ekonomičnost proizvodnje kupine
Literatura


Preuzmite brošuru "TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE KUPINE"

 

***********************************************************

**********************************************************
JAVNI POZIV ZA UVOĐENJE STANDARDA
Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.12.2015.
*********************************************************
REZULTATI KONKURSA ZA OPREMU
I MEHANIZACIJU

(Rezultati se odnose na konkurs koji je
bio otvoren
do 31. decembra 2014. godine)
*******************************************************
LISTA KORISNIKA SUBVENCIJA
ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

 

****************************************************
ANALIZA VREDNOSNIH LANACA
sektora koštičavog i jagodičastog voća u južnoj Srbiji
*************************************************
CENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
NA ZELENIM I KVANTAŠKIM PIJACAMA

(link ka STIPS bazi podataka)
************************************************** 
Poseta ambasadora Kraljevine Danske
i ministra poljoprivrede šumarstva
i vodoprivrede Republike Srbije
****************************************************************** 
BROŠURE O TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE:

   * Jagode
* Šljive
* Maline
* Višnje
* Borovnice
* Trešanje
* Kupine

OSTALE BROŠURE:

* Navodnjavanje voćnjaka
* Rezidba drvenastog i jagodastog voća
* Berba i tretiranje voća posle berbe
 * Nega, berba i prerada šumskog voća
 * Tuneli, plastenici i staklenici
 * Zaštita voćnjaka od grada i mraza
 
Zaštita voćaka i pravilna upotreba pesticida
 *
Mineralna i organska ishrana voćaka
 *
 Tehnologija prerade voća
 * Tehnologija sušenja voća
 * Mehanizacija u voćarstvu