U saradnji sa profesorom dr Radisavom Blagojevićem, profesorom dr Slavišom Trajkovićem i njihovim asistenom maseter inž. Vladimirom Božićem,
 
Program Fruits & Berries organizuje predavanja na teme:

- Tehnologija proizvodnje jagodičastog i koštičavog voća
- Navodnjavanje voćnjaka

Cilj predavanja je podizanje nivoa znanja proizvođača voća kada je u pitanju 
- Izbor sorti voća
- Podizanje zasada
- Nega zasada
- Zaštita od bolesti i štetočina
- Primena savremenih metoda zalivanja voća
- Zaštita voća od mraza i grada
- Gajenja voća u zaštićenom prostoru
- Izbor i primena mehanizacije u voćarstvu

Druga faza edukacije ima za cilj pružanje praktične pomoći odlaskom u voćnjake.
Edukacija se sastoji u prezentaciji primene savremene tehnologije proizvodnje, odnosno podizanja zasada, kontrole rezidbe, korektivne (zelene) rezidbe, nege, ishrane, zaštite od biljnih bolesti i štetočina, berbe

 

 

 

 

 


  

 


 

 REZULTATI KONKURSA ZA OPREMU I MEHANIZACIJU
(Rezultati se odnose na konkurs koji je bio otvoren
do 31. decembra 2014. godine)
*******************************************************************
KONKURSI ZA KORIŠĆENJE
PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI
-  Konkurs za opremu i mehanizaciju
-  Konkurs za podizanje proizvodnih zasada voća
Konkurs za podizanje matičnih zasada voća

-  Dopuna konkursa za podizanja proizvodnih
   zasada voća, objavljeno u sl.glasniku rs br. 108/2014
-  Dopuna konkursa za opremu i mehanizaciju
   objavljeno u sl. glasniku rs br. 139/2014


KONKURSI SU BILI OTVORENI
DO 31. DECEMBRA 2014.
******************************************************
EDUKACIJE O TEHNOLOGIJI 
PROIZVODNJE, PRERADE, ZAŠTITE
I NAVODNJAVANJA VOĆA

***************************************************************
LISTA KORISNIKA SUBVENCIJA
ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

 

***********************************************************************
J
avni poziv je za uvođenje standarda
Javni poziv je bio otvoren do 20.09.2014.

****************************************************************
ANALIZA VREDNOSNIH LANACA
sektora koštičavog i jagodičastog voća u južnoj Srbiji
*************************************************
CENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
NA ZELENIM I KVANTAŠKIM PIJACAMA

(link ka STIPS bazi podataka)
************************************************** 
Poseta ambasadora Kraljevine Danske
i ministra poljoprivrede šumarstva
i vodoprivrede Republike Srbije
****************************************************************** 

BROŠURE O TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE:

   * Jagode
* Šljive
* Maline
* Višnje
* Borovnice
* Trešanje
* Kupine

OSTALE BROŠURE:

* Navodnjavanje voćnjaka
* Rezidba drvenastog i jagodastog voća
* Berba i tretiranje voća posle berbe
 * Nega, berba i prerada šumskog voća
 * Tuneli, plastenici i staklenici
 * Zaštita voćnjaka od grada i mraza
 
Zaštita voćaka i pravilna upotreba pesticida
 *
Mineralna i organska ishrana voćaka
 *
 Tehnologija prerade voća
 * Tehnologija sušenja voća
 * Mehanizacija u voćarstvu