BERBA I TRETIRANJE VOĆA POSLE BERBE

Sadržaj
Predgovor
Uvod
Osobine voća
Zrenje i dozrevanje voća
Metode određivanja momenta berbe

            Dozrevanje voća
Berba voća
            Oprema za berbu voća
            Opšta pravila za pripremu i izvođenje berbe voća
            Mehanizovana berba
Čuvanje voća
            Hlađena skladišta za voće s normalnom atmosferom
            Hlađena skladišta s kontrolisanom atmosferom
            Hlađena skladišta sa niskim sadržajem kiseonika
            Rashlađivanje voća
            Primeri čuvanja nekih vrsta voća
Sortiranje i pakovanje voća
            Ambalaža za voće
            Objekti za pakovanje voća
            Sortiranje voća
            Pakovanje voća
            Modifikovana atmosfera pakovanja
Transport voća
            Uloga transporta u prometu voća
            Transport voća na manjim relacijama
            Transport voća na većim relacijama
            Paletizacija u transportu
Zaštita voća od kvarenja
            Sprečavanje fizičkih oštećenja voća
            Sprečavanje kvarenja voća
Standardizacija voća
            Značaj standardizacije
            Evropski standardi za voće
            Ruski standardi za voće
Literatura

 

Preuzmite brošuru BERBA I TRETIRANJE VOĆA POSLE BERBE

 

***********************************************************

**********************************************************
JAVNI POZIV ZA UVOĐENJE STANDARDA
Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.12.2015.
*********************************************************
REZULTATI KONKURSA ZA OPREMU
I MEHANIZACIJU

(Rezultati se odnose na konkurs koji je
bio otvoren
do 31. decembra 2014. godine)
*******************************************************
LISTA KORISNIKA SUBVENCIJA
ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

 

****************************************************
ANALIZA VREDNOSNIH LANACA
sektora koštičavog i jagodičastog voća u južnoj Srbiji
*************************************************
CENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
NA ZELENIM I KVANTAŠKIM PIJACAMA

(link ka STIPS bazi podataka)
************************************************** 
Poseta ambasadora Kraljevine Danske
i ministra poljoprivrede šumarstva
i vodoprivrede Republike Srbije
****************************************************************** 
BROŠURE O TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE:

   * Jagode
* Šljive
* Maline
* Višnje
* Borovnice
* Trešanje
* Kupine

OSTALE BROŠURE:

* Navodnjavanje voćnjaka
* Rezidba drvenastog i jagodastog voća
* Berba i tretiranje voća posle berbe
 * Nega, berba i prerada šumskog voća
 * Tuneli, plastenici i staklenici
 * Zaštita voćnjaka od grada i mraza
 
Zaštita voćaka i pravilna upotreba pesticida
 *
Mineralna i organska ishrana voćaka
 *
 Tehnologija prerade voća
 * Tehnologija sušenja voća
 * Mehanizacija u voćarstvu