TEHNOLOGIJA SUŠENJA VOĆA

Sadržaj
Predgovor
Konzervisanje sušenjem
Temperatura
Načini kretanja zagrejanog medijuma
Brzina sušenja
          Kretanje rastvorljivih sastojaka
          Rehidracija
Načini sušenja voća
          Sušenje na suncu
          Konvencionalno sušenje
          Sušenje rasprskavanjem
          Sušenje u peni
          Koncentrisanje
          Jednostepeno i višestepeno isparavanje
Pregled tipova vakum isparivača
Sušnice za sušenje voća
          Komorna (trakasta) sušara
          Tunelska sušara
          Vakum sušare
Liofilizacija
          Postupak sušenja liofilizaciojom
Literatura

Preuzmite brošuru "TEHNOLOGIJA SUŠENJA VOĆA"