TEHNOLOGIJA PRERADE VOĆA

Sadržaj
Predgovor
Tehnologija prerade voća
          Tehnološka svojstva voća
          Mehanički sastav voća
          Hemijski sastav voća
          Tehnološka zrelost voća
Načini konzervisanja
          Konzervisanje visokim temperaturama
          Visina temperature i vreme zagrevanja
          Konzervisanje niskim temperaturama
          Rashladna sredstva
Proizvodi od voća
          Poluprerađeni proizvodi
          Pulpa
          Kaša
          Sirovi voćni sok
Gotovi proizvodi
          Kompot
          Voćna salata
Želirani proizvodi
          Džem
          Marmelada
          Žele
          Slatko
Kandirano voće
          Priprema voća
          Spori način kandiranja
          Brzi postupak kandiranja
          Priprema sirupa
          Pekmez
Literatura

Preuzmite brošuru "TEHNOLOGIJA PRERADE VOĆA"