NEGA, BERBA I PRERADA ŠUMSKOG VOĆA

Sadržaj

Predgovor
Uvod
Višnja
            Poreklo i privredni značaj
            Morfološko  - fiziološke osobine višnje
            Gajenje višnje
            Berba i transport plodova višnje
            Tehnologija prerade višnje
Trešnja
            Poreklo i privredni značaj
            Agroekološki uslovi
            Berba i transport plodova trešnje
Tehnologija prerade trešnje
Šljiva
Malina
Značaj maline
            Tehnologija proizvodnje maline
            Tehnologija prerade maline
Jagoda
     Značaj jagode
     Tehnologija proizvodnje jagode
     Nega jagode posle sađenja
     Berba jagode
Kupina
            Poreklo i značaj kupine
            Tehnologija proizvodnje kupine
            Berba i transport plodova kupine
            Tehnologija prerade kupine
Borovnica
            Poreklo i značaj borovnice
            Tehnologija proizvodnje borovnice
            Berba, transport i prerada plodova borovnice
Literatura


Preuzmite brošuru "NEGA, BERBA I PRERADA ŠUMSKOG VOĆA"