Blueberry

VISOKOŽBUNASTA AMERIČKA BOROVNICA

PODIZANJE I NEGA ZASADA

Mr Aleksandar Leposavić

 

SADRŽAJ

Uvod    
Visokožbunasta borovnica    
Izbor i priprema zemljišta za zasnivanje zasada borovnice   
Predlog sorti    
Izbor sadnog materijala   
Biološke i fiziološke osobine borovnice   
Sadnja borovnice   
Nega i zaštita zasada borovnice u prvoj godini    
Pomotehničke i agrotehničke mere u zasadima u rodu    
Proizvodnja borovnice u polutunelima    
Zaštita borovnice od bolesti, štetočina i korova   
Orijentacioni program integralne zaštite borovnice   
Suzbijanje korova   
Zaštita borovnice od nepovoljnih činilaca sredine   
Berba borovnice   
Planska kalkulacija za podizanje zasada borovnice   
Ekonomski pokazatelji gajenja borovnice   
Kalkulacija proizvodnje borovnice u godinama punog roda   
Tržište i plasman kultivisane borovnice 

 

Preuzmite brošuru VISOKOŽBUNASTA AMERIČKA BOROVNICA - Podizanje i nega zasada