ZAŠTITA VOĆAKA I PRAVILNA UPOTREBA PESTICIDA

Sadržaj 

Predgovor
Uvod
Bolesti, štetočine i korovi
Bolesti koje izazivaju gljive
Bakterije kao uzročnici bolesti
Viroze
Štetočine
Korovi
Agrotehničke mere suzbijanja bolesti, štetočina i korova
Agrotehničke mere pre podizanja zasada
Izbor parcele
Pravac redova i razmak sadnje
Korišćenje otpornih sorti
Korišćenje zdravog sadnog materijala
Agrotehničke i mehaničke mere u zasadim
Održavanje zemljišta u voćnjaku
Đubrenje
Navodnjavanje
Uništavanje korovskih biljaka
Rezidba
Uništavanje izvora zaraze
Sakupljanje štetočina
Sprečavanje šteta od divljači i glodara
Hemijske mere suzbijanja bolesti, štetočina i korova
Podela pesticida
Upotreba herbicida za suzbijanje korova
Bio-pesticidi
Pravilna upotreba pesticida
Osnovni pojmovi kod upotreba pesticida
Upotreba sredstava za zaštitu bilja
Priprema preparata
Mešanje sredstava za zaštitu bilja
Kvalitet prskanja
Integralna zaštita bilja
Otrovnost pesticida
Zaštitna oprema i rukovanje pesticidima
Znaci trovanja i prva pomoć
Zaštita pčela od trovanja
Preporuke korišćenja pesticida kod proizvodnje za izvoz
Uzorkovanje zemljišta za analizu
Bolesti i štetočine jagodičastog i koštičavog voća
Bolesti i štetočine jagode, maline i kupine
Bolesti i štetočine borovnice
Bolesti i štetočine koštičavog voća
Preporuka zaštite jagodičastog i koštičavog voća
Literatura
 

Preuzmite brošuru "ZAŠTITA VOĆAKA I PRAVILNA UPOTREBA PESTICIDA"