15.12.2015.
VOĆARSKI INFORMATIVNI CENTAR

Cilj projekta „Voćarski informativni centar“ je uspostavljanje određenog broja info centara u mestima pet okruga jugoistočne Srbije obuhvaćenih programom Fruits & Berries u cilju podizanja nivoa informisanosti poljoprivrednih proizvođača.
Za lokacije informativnih centara odabrana su mesta gde je pristup internetu otežan, tako da proizvođači voća korišćenjem resursa info centara mogu pristupiti informacijama koje su njima od značaja, a pre svega informacijama o tehnologiji proizvodnje voća, subvencijama u poljoprivredi, poljoprivrednoj berzi.
Za svaki Voćarski info centar Fruits & Berries Program je obezbedio računarsku opremu, obuku za određeni broj voćara kao i literaturu o tehnologiji proizvodnje voća.
Informativni centri su uspostavljeni u  saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama.

Voćarski informativni centri se nalaze na sledećim lokacijama:

- Bojnik, Narodna biblioteka “Vuk Karadžić“, Trg Slobode 22
- Selo Rataje Opština Vranje,  Narodna biblioteka „Bora Stanković”  
- Ražanj, OZZ  “Zapis 2012”, Ivana Vušovića bb
- Svrljig, Centar za turizam kulturu i sport, Bore Price 2
- Vlasotince, Udruženje vinogradara i voćara, Nemanjina br. 9Nazad