17.12.2011.
Studijska poseta Švajcarskoj

U periodu od 11.12.2011. do 17.12.2011. održana je studijska poseta Švajcarskoj. Cilj posete je bila podrška izgradnji domaćih sertifikacionih tela i podrška dobijanju akreditacija. Grupu koja je bila u poseti, pored predstavnika Fruits & Berries programa, činili su predstavnici sertifikacionih kuća i poljoprivrednih stručnih službi. U toku posete predavanja su održali predstavnici: SAS – Švajcarske akreditacione kuće, Sertifikacionog tela – Organism International of Certification, Švajcarske federalne kancelarije za poljoprivredu. Učesnici studijske posete su imali priliku da obiđu Poljoprivrednu savetodavnu službu kantona Valais i Kantonalnu laboratoriju, Poljoprivredni institut  Rossier – Sion.Nazad