11.07.2011.
Prvi trening trenera pod nazivom “Start-up program“

         Prvi trening trenera pod nazivom “Start-up program“ za preduzetnike i početnike u biznisu održan je u Nišu u periodu od 04.07.2011. do 07.07.2011.u saradnji sa organizacijom BIP (Business Innovation Program). Među učesnicima treninga bilo je predstavnika nezavisnih konsultanata, lokalnih konsultantskih kompanija, nevladinih organizacija, regionalnih razvojnih organizacija, edukativnih institucija, ukupno 25 učesnika.

Nakon završetka treninga zakazan je sastanak sa svim učesnicima treninga, posle čega bi učesnici trebali da otpočnu sa realizacijom obuke, odnosno prenosom stečenog znanja na potencijalne korisnike Fruits & Berries programa. Potencijalni korisnici mogu biti proizvođači i prerađivači voća.Nazad