21.03.2011.
Predavanja na temu “Integralne mere zaštite u zasadima višnje“ - Leskovac

16. marta u Prokuplju i 17. Marta u Leskovcu su održana predavanja na temu “Integralne mere zaštite u zasadima višnje“. Predavanja su namenjena proizvođačima, prerađivačima i izvoznicima višnje i imaju za cilj da pomognu u poboljšanju kvaliteta i efikasnosti mera zaštite višnje od bolesti i štetočina.
Na predavanjima su obrađene sledeće teme: Osobine Oblačinske višnje Karakteristične bolesti i štetočine koje napadaju Oblačinsku višnju Karakteristike i uslovi za razvoj patogena i štetočina Integrisani godišnji program zaštite višnje od bolesti i štetočina

Predavač je bio dr. Novica Miletić sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, katedra za fitomedicinu.Nazad