12.12.2014.
Odluka Upravnog odbora Fruits & Berries Programa

Na sastanku Upravnog odbora Programa Fruits & Berries, koji je održan 08.12.2014. odlučeno je da se implementacija programa produži do novembra 2016. godineNazad