28.09.2016.
Lista aplikanata iz trećeg konkursa za uvođenje standarda

Dana 11.02.2016. potpisani su ugovori sa aplikantima koji su podneli prijave prema trećem konkursu za uvođenje standarda.

Lista aplikanata kojima su isplaćene subvencije za uvođenje standarda prema trećem konkursu   

    

Naziv firme / Nosioca
poljoprivrednog gazdinstva

Standard

 RPG Stojanović Gordana

Organik

 RPG Perica Stojadinovac

Organik

 COJA - PROMET

ISO 22000:2005

 STRELA d.o.o.

Organik

 STRELA d.o.o.

FSSC 22000

 COJA - PROMET

Organik

 JEKA STPR

HACCP

 ŠUMSKO BLAGO MZS

HACCP

 EKO FRUIT RANUTOVAC

HACCP

 MAKS D.O.O.

ISO 22000:2005

 SB COMERC D.O.O.

ISO 22000:2005

 STPR AGRO BIS

HACCP

 ZRELO VOĆE

HACCP

 BONTA TALIANE DOO LESKOVAC

BRC FOOD ver. 7

 PG VLADAN BLAGOJEVIĆ

GLOBAL GAP

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Nazad