30.12.2014.
Lista aplikanata iz drugog konkursa za uvođenje standrda

21. decembra 2014. potpisani su ugovori sa aplikantima za uvođenje standarda prema dugom konkursu.

Lista aplikanata kojima su isplaćene subvencije za uvođenje standarda

NAZIV FIRME / Nosioca poljoprivrednog gazdinstva STANDARD VRSTA AKTIVNOSTI
 HEMOFRIGO D.O.O. GLOBAL G.A.P.  Impelentacija i sertifikacija
 VULE KOMERC D.O.O. ISO 22000:2005  Sertifikacija
 MAKS D.O.O. HACCP  Impelentacija i sertifikacija
 Perica Stojadinovac ORGANIC  Resertifikacija
 SNEX-PROM D.O.O. HACCP  Impelentacija i sertifikacija
 EKO FOOD MIHAJLOVIĆ D.O.O. HACCP  Impelentacija i sertifikacija
 BONES GROUP D.O.O. ISO EN 22000  Impelentacija i sertifikacija
 RPG Stojanović Gordana ORGANIC  Resertifikacija
 JUGPROM D.O.O. FSSC 22000  Impelentacija i sertifikacija
 COJA - Promet ISO 22000:2005  Resertifikacija
 EKO FOOD HACCP  Impelentacija i sertifikacija
 UNIVERZAL PROMET HACCP  Impelentacija i sertifikacija
 SB COMERC D.O.O. HACCP  Sertifikacija
 MORAVAC Z.Z. HACCP and ISO 9001:2008  Resertifikacija
 LEMEX GAMAKOM D.O.O. ISO 22000:2005  Impelentacija i sertifikacija
 KAJZER-BEG HACCP  Impelentacija i sertifikacija
 VRGANJ PROMET HACCP  Impelentacija i sertifikacija
 MARINKOVIĆ D.O.O. ISO 22000:2005  Impelentacija i sertifikacija
 STRELA D.O.O: ORGANIC  ResertifikacijaNazad