VISOKOŽBUNASTA AMERIČKA BOROVNICA

PODIZANJE I NEGA ZASADA

mr Aleksandar Leposavić

 

SADRŽAJ

Uvod    
Visokožbunasta borovnica    
Izbor i priprema zemljišta za zasnivanje zasada borovnice   
Predlog sorti    
Izbor sadnog materijala   
Biološke i fiziološke osobine borovnice   
Sadnja borovnice   
Nega i zaštita zasada borovnice u prvoj godini    
Pomotehničke i agrotehničke mere u zasadima u rodu    
Proizvodnja borovnice u polutunelima    
Zaštita borovnice od bolesti, štetočina i korova   
Orijentacioni program integralne zaštite borovnice   
Suzbijanje korova   
Zaštita borovnice od nepovoljnih činilaca sredine   
Berba borovnice   
Planska kalkulacija za podizanje zasada borovnice   
Ekonomski pokazatelji gajenja borovnice   
Kalkulacija proizvodnje borovnice u godinama punog roda   
Tržište i plasman kultivisane borovnice 

 

Preuzmite brošuru VISOKOŽBUNASTA AMERIČKA BOROVNICA - Podizanje i nega zasada


KANCELARIJA PROGRAMA FRUITS & BERRIES
NA NOVOJ LOKACIJI
 

Završen je
KONKURS ZA OPREMU I
KONKURS ZA ZASADE VOĆA
Konkursi su bili otvoreni do 30. aprila 2012. i ponovo će biti objavljeni u toku leta

 

JAVNI POZIV

ZA UVOĐENJE STANDARDA

Poziv je otvoren do 30.06.2012.

ANALIZA VREDNOSNIH LANACAInterviju ambasadorke Kraljevine Danske
u Srbiji Mette Kjuel Nielsen dat CorD Magazinu

Sve o subvencijama

O tehnologiji proizvodnje:

Jagoda
Šljiva
Malina
Višnja
Borovnica
Trešnja
Kupina